Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 895947f1ddbea5d3118bb75ee05a0bea

Jordbæreventyret deler ut 300.000

Arrangørene av det populære tiltaket Jordbæreventyret skal dele ut mer penger, og alle gode formål i Sylling blir vurdert.

Her er meldingen Jordbæreventyret har lagt ut på nettstedet sitt:

Jordbæreventyret deler ut kr. 300 000,-

25. juni i fjor arrangerte rundt 300 frivillige i Sylling festivalen Jordbæreventyret. Den fjerde festivalen siden oppstarten i 2008.

Jordbæreventyret 2011 ble en stor suksess med ny publikumsrekord. Ca 5000 besøkte den vakre bygda Sylling denne dagen.

I tillegg til Jordbæreventyret, ble kulturarrangementet Jordbærfesten arrangert på kvelden.

Overskuddet for festivalen ble på vel 450 000 kroner inkludert Jordbærfesten. I overkant av 150 000 ble direkte tildelt lag og foreninger som deltok med salg av mat og drikke.

Nå skal ytterligere 300 000 av overskuddet settes av til utdeling til "kulturell, idrettslig og annen veldedige eller allmennyttige formål i Sylling".

Vi oppfordrer lokale personer, grupper og lag til å søke om midler. En ønsker spesielt søknader knyttet til nyskapende og utviklende aktiviteter velkommen. Ved vurdering av innkommende søknader legges det vekt på at midlene bidrar til å utløse tjenester og tilbud som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet. I tillegg vil det bli lagt vekt på at midlene fordeles slik at de i sum stimulerer til å virke til fordel for alle aldersgrupper.

Retningslinjer og søknadsskjema
Interesserte oppfordres til å lese retningslinjene og fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfristen er satt til 30. april 2012. Søknaden sendes til ullamn@lifi.no

Fordeling av midlene kunngjøres 17. mai. For mer info henviser vi til 17. mai programmet for Sylling.

Et eget utvalg som representerer et bredt lag av lokalbefolkningen, er opprettet for å behandle søknadene. Fordelingsutvalget ledes av Ulla Nævestad.

Med årets utdeling har Jordbøreventyret i løpet av sine fire første leveår bidratt til at vel 1,1 million kroner som er gått tilbake aktiviteter og prosjekter som skal virke til fordel for kulturell, idrettslig og annen veldedig eller allmennyttig virksomhet i Sylling. Det er vi stolte av! Fundamentet er skapte av en sterk dugnadsånd i Sylling og gode samarbeidspartnere. Vi håper dette inspirerer til og motiverer for engasjement for 2012 arrangementet som går av stabelen lørdag 7. juli.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Fordelingsutvalget ved Ulla M. Nævestad, 908 40 803 eller ullamn@lifi.no eller,
Jordbæreventyret ved styreleder Trond L. Hellum, 917 95 540,
trond.hellum@yahoo.no

Forrige artikkel:Et slags drivhusNeste artikkel:Ugler i mosen?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode