Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9e9eac8438de7a3406e09a13453ed8bc

- Hvor dårlig må det bli?

Publikum har liten tilgang til den kommunale svømmehallen enn det våre nabokommuner kan tilby sine innbyggere

Lierhallen er ikke bare stengt for publikum i alle ferier, men reduserte sine  åpningstidene ytterligere fra august av. Da ble publikum utestengt på onsdager og søndager også.

Liernett foretok for en tid siden noen undersøkelser i nabokommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Spesielt tilbudet i forhold til Modum og Øvre Eiker blir Lierhallen redusert til en svømmehall for nesten bare skoleundervisning og en treningsarena for Lier Svømmeklubb. Det er tydelig at holdningen hos de som sitter på pengesekken, lokalpolitikerne er forskjellig fra kommune.  Spesielt Modum og i Øvre Eiker har man innsett,  at skal publikum, i første rekke barnefamiliene, bruke tid og penger på å besøke badet, må tilbudet være godt og rimelig.

Konklusjonen er at Modum og Øvre Eiker er suverent billigst og har et tilbud som Liers innbyggere kan bli misunnelig av. Bare se her:

Åpningstider:

Lierbadet tilbyr den vanlige publikummer (uten spesielle behov) totalt  kun 16 timer uka.

Til sammenligning er Ekneshallen i Nedre Eiker  åpen  43,5 time (36 timer for barn) ukentlig.

Furumo svømmehall i Modum (som består av ett lite og et stort basseng) har en åpningstid på hele 94 timer uka.

Øvre Eiker har to bad, Svømmehallen i Hokksund og Vestfossen Folkebad. Svømmehallen i Hokksund tilbyr voksne 56  timer uka (58 timer til barn/damer). I tillegg har Vestfossen Folkebad åpnet hele 63 uketimer (65 timer for damer).

Priser

Lierhallen: Enkeltbillett voksne kr. 70,-, enkeltbillett barn kr. 40,-Enkeltbillett pensjonist kr 40, studenter/skoleelever kr 40,- mot framvisning av student/skolebevis, klippekort voksne 12 klipp kr. 700,- klippekort barn 12 klipp kr. 400,-, klippekort pensjonist 12 klipp kr 400,

Furumo svømmehall i Modum: Enkeltbillett:  80 kr (voksne), 30 kr (småbarn 0-2 år), 55 kr (barn 3-12 år), 65 kr (ungdom 13-19 år) og 80 kr (voksne).

Nedre Eiker:  Voksne 80 kr (voksne), 30 kr (barn og pensjonister) og 80 kr (voksne)

Øvre Eiker: voksne 60 kr, barn 30 kr pensjonister 25 kr. Barn og ungdom har gratis adgang på Vstfossen Folkebad mandager og fredager kl 1730 – 1930. Sesongkort voksne 870 kr, klippekort voksne 10 klipp 380 kr (320 i Vestfossen) barn/pensjonister 190 (160 i Vestfossen). NB. Barn i følge med voksne
under 10 år har gratis adgang innenfor badenes åpningstid. Ikke bare det, se her; barn og unge i aldersgruppa 10 – 16 år har gratis adgang i svømmehallen i Vestfossen mandager og tirsdager i tidsrommet fra kl 1730 pg 1930.

Svømmeundervisning

Modum: Svømmeundervisningen blir ledet av instruktør Inger Døviken som er ansatt Furumo svømmehall.
I motsetning til flere skoler i Lier har hun god oversikt over ferdighetene:
- 128 elever på 4.trinnet deltok i "testen",gjennomføre 200 m. Uten stopp. Av disse var det 80 elever som klarte det, oppgir  hun.
Lier: Lærere ved de enkelte skolene som har ansvaret for svømmeundervisningen (se liernettartikkel om dette i oktober). Vi har ikke detaljerte opplysninger fra kommunene Nedre og Øvre Eiker.

Positivt i Lierhallen
Lier kan skryte litt av tilbudene for øvrig: Svømmesport (Lier Svømmeklubb), Vanntilvenning: Allidrettsgrupper,
Svømmekurs for barn: Lier Svømmeklubb , Vannaerobic: Folkeuniversitetet Buskerud og Vestfold, Babysvømming: Elisabeths Svømmeskole, Svømming for handikappede: Lier Helsesportlag eller Drammen & O. Bechterewforening.

Besøkstall.
Mens besøkstallene i Lier naturlig nok har sunket i takt med det stadige dårligere tilbudet for publikum, steg  eksempelvis besøket i Furumo svømmehall med 30  prosent  fra 2010 til 2011.
– Aktivitetsutstyret som ble kjøpt inn i vår, har vært en kjempesuksess og brukes flittig av små og store, meldte kommune i pressemelding fra 2011. Hallen merker økt tilstrømning av turister, i tillegg til at familier i nærområdet er flittige brukere. Furumo svømmehall hadde tidligere stengt store deler av sommeren, men de siste årene har hallen holdt åpent det meste av skoleferien.

- Hva gjør Liers politikere?

Mange faste brukere av Lierbadet som vi har vært i kontakt med gir uttrykk for sin frustasjon over det reduserte tilbudet til publikum. Men "Drammensbadet er jo så nært, så reis dit", har til og med lokale politikere sagt.  Det er uttrykk for en negativ holdning til det som burde vært et folkebad på lik linje som et bibliotek. For få år siden investerte de samme polikerne flere millioner til oppgradering og oppussing av Lierbadet. Vedtakene som førte til redusert bemanning og redusert åpningstid i 2012 blir følgelig sett på som nedprioriteringer som folk flest ikke forstår.

Forrige artikkel:Sinke i integrering?Neste artikkel:Toget er gått
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode