Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cfde7bc64ab3fa185fa19acb00eae18e

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

Bildet: Dette er trolig det eneste bildet av Even Hegs berømte låve. Bildet er kopiert av Telelaget of America med tillatelse fra The Norwegian-American Historical Association i Northfield, Minnesota, som har originalbildet.

Ingen annen låve har fått så stor plass i Liers Historie. Og beskrivelsen er vel fortjent fordi det samtidig er historien om en utvandret liungs innsats for landsmenn som hadde vært nødt til å emigrere på grunn av vanstyre og dårlige tider i Norge.

Even Heg var liungen som i mai 1840 tok med seg kone og barn, blant dem sin ti år gamle sønn Hans Christian, på en seilskute fra Drammen til Amerika, der han ble en nøkkelperson i det tidlige norske settlementet i Muskego, Wisconsin. Even Hegs låve gjorde nytte på uvanlig mange måter.

Låven er grundig beskrevet i bind 6 i Liers Historie:
"Even Heg bidro også i høy grad til å gjøre settlementet til et både åndelig og materielt sentrum for nybyggerne. På det ene området etter det andre viste han initiativ og la for dagen et sinnets overskudd som måtte smitte over på andre. Han bygde en stor låve, som han også nyttet som et slags losjihus. Muskego utviklet seg nemlig til å bli et gjennomfartssted for nykommere på vei videre mot vest."

"I låven kunne de slå seg til et par dager og «komme til hektene igjen etter påkjenningene på reisen, her kunne de spørre nytt om skyldfolk og kjenninger og få råd om hvor de burde dra hen i den nye verden». Denne herbergevirksomheten tok for alvor til sommeren 1845, og i august året etter kom «tre lass med hallinger», som hvilte natta over og reiste så videre. To familier i følget stanset der en hel uke, den ene fordi et barn hadde fått kopper, den andre fordi kona skulle berike verden med en ny borger. Låven tjente således også som hospital, og ikke bare denne gangen for gjennomreisende, men også for egnens innbyggere."

"Disse siste samlet Heg ofte til gudstjeneste og religiøs oppbyggelse i den samme låven, som dermed fikk æren av å være den første norske kirke i Amerika. Bygningen er bevart som et sjeldent minnesmerke ennå i dag og står i parken ved Luther Seminary, St. Paul, Minnesota."

Helt til sist i siste avsnitt (her i kursiv) tok imidlertid forfatteren av Liers Historie, Steffen Gausemel, feil. Han forveksler låven med Muskego-kirken. Kirken ble også bygget av Even Heg, for øvrig med god hjelp av flere andre og for penger sendt fra Tollef Bache på Store Valle i Lier. Det er den kirken og ikke låven som ved forrige århundreskifte ble flyttet til St. Paul, der den har fått en hedersplass og fortsatt brukes flere ganger i året.

Bare en hjørnestein er i dag igjen etter den berømte låven.

I motsetning til kirken er låven er forlengst borte, og bare en hjørnestein står igjen. Den er til gjengjeld utstyrt med en minneplate som forteller om hva som en gang befant seg på stedet. At det nå er dukket opp et bilde av selve låven, gir grunn til å gjenoppfriske denne delen av Liers historie.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode