Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kjartan Fløgstad

Oda Kyrkjerud på Tranby skole møtte han der.

Den 16. februar besøkte Kjartan Fløgstad, Tranby Skole. Her pratet han blant annet om marxsisme, historieløse historikere, Jokke og Valentinerene, Sør-Amerika, Kina, sin nyeste bok og det burleske. Alt på vestlandsk.

.


-Det er jeg ikke helt sikker på at jeg er enig i, at det burleske er borte.  Kanskje er det en bok som er mer forpliktet til det virkelige, realiteten, enn noen av de andre bøkene jeg har skrevet. Fordi dette er en bok som tydelig refererer til bestemte omgivelser, en bestemt plass og ei bestemt tid. Og da er en kanskje forplikta på en annen måte enn om man frigjør seg mer fra den sosiale sammenhengen.

Kjartan Fløgstad prater om sin nyeste bok, Grand Manila. Den ble utgitt i 2006, og har vært nominert til Brageprisen, den er nominert til Kritikerprisen som deles ut 1.mars, og den vant p2-lytternes pris. Den har fått jevnt over svært god kritikk, men det at NRKs anmelder etterlyste det burleske synes han altså ikke var helt rett.

Fortellingen handler om fem familier, gjennom flere generasjoner, og plassert i Sauda. For en med kjennskap til Fløgstad er ikke dette overraskende. Klassisk Fløgstad, er det at historiene hans utspringer seg i Sauda, den lille vestlandsbyen han selv vokste opp i, eller i Latin-Amerika, kontinentet han elsker. Stedene er svært ulike, men noen tråder er det visstnok likevel mellom dem. - Jeg vokste opp i Sauda som var og er en liten by, men en stor havneby. Det var stor skipstrafikk mellom Sauda og havner over hele verden. Blant annet kom det malm fra Brasil. Så jeg tror nok at oppveksten der gjorde at jeg vendte meg mot den formen for eksotisme og det eksotiske latin-Amerika står for, forteller han på vestlandsdialekta si.

Latin Amerika er et stort kapittel i Kjartan Fløgstads liv, han har reist gjennom kontinentet, lært seg språket og spredd budskapet om kulturen og politikken i både skjønnlitterære bøker, og reisebøker. Han har også oversatt den chilenske poeten Pablo Neruda, og hatt mye kontakt med chilenske immigranter i Norge. For dette arbeidet har han mottatt Bernanndo O’Higgins ordenen, som er en chilensk utmerkelse, og den høyeste en utlending kan bli tildelt.

Han forteller at han ikke bare har et positivt forhold til ordensvesenet, men det å få en slik oppmerksomhet fra det landet som ligger omtrent lengst borte fra Norge er noe han setter svært stor pris på. I boka Paradis på jord skildrer han Norge gjennom, nettopp, en chileners øyne. Dette er helt motsatt av hva han sjøl har vært så mange ganger, nordmann i Chile. På spørsmål om hvor store kontrasten mellom Norge og Chile er, svarer han - Mange har jo opplevd den kontrasten fordi det har vært en stor emigrasjon fra Chile til Norge etter militærkuppet i Chile i 1973. Chile er et land i den tredje verden som det het før, og et fattigere land enn Norge, selv om det i latinamerikansk sammenheng er et av de mest utvikla. Så den mest slående kontrasten er forskjellen i levestandard. Hvordan rikdommen er fordelt i et land som Chile i forhold til Norge. Vårt land er som en nasjon mye rikere, og rikdommen når mange.

Med alle bøkene som tar utgangspunkt i Sør-Amerika, og med boka Shanghai Ekspress som er en bok om Kina, gir han leserne et helt nytt syn på de fjerne og eksotiske landene. Men forfatteren hadde ikke sjøl planer om å endre folks oppfatning. Kjartan Fløgstad ville bare gi sitt bilde av disse forskjellige stedene. Det skapte helt forskjellige bøker. - Det er to svært ulike typer bøker på den måten at for meg så har Latin-Amerika nærmest vært et livsprosjekt. Jeg har reist rundt der, gjennom nesten hele livet mitt og jeg kjenner det godt til nordmann å være. Derfor hadde jeg solid bakgrunn for å fortelle om kontinentet, i Norge. Mens Kina møtte jeg som ukjent, jeg kunne på mitt beste thio-kinesisk, altså jeg kunne ikke språket. Jeg forstod lite av samfunnet, slik at det jeg prøvde å gjøre var å fortelle om det som forundret meg, altså det ukjente.


Noe annet som var ukjent for Kjartan Fløgstad, var hvilken plass han fikk på Dagbladets kåring over de beste norske bøkene noensinne. Det var femte plass. -Var det altså det? Jaja, men slike kåringer må en ta for det de er. Det er jo hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng, men en skal ikke ta det altfor høytidelig. Husk det var jo noen kollegaer som ikke var med i det hele tatt, som burde vært med. Og jeg håper de ikke tar det altfor tungt at de ikke er nevnt. Sier han, og legger til – En kan jo rangere bøker ut i fra salg, det går an fordi det er klare kriterier, og du kan kanskje rangere dem ut i fra betydning på et vis. Men for godt og dårlig er det ikke sikre kriterier for å dømme om innenfor litteraturen


Men det er ikke bare på Dagbladets bok-liste han har blitt nevnt i media, han var veldig mye omtalt etter han ga ut boka Brennbart i 2004. Den handlet om språkstriden i Norge under andre verdenskrig, og skapte heftig debatt. Noe som var forventet fra Kjartan Fløgstads side. - Jeg hadde blitt svært forundra om det hadde blitt stille, så jeg hadde satt av en måneds tid på å svare og delta i debatten.

Og debatten kom. Men han innser at han gikk til angrep på veldig grunnfesta oppfatninger, og at det trengs mange pamfletter av andre enn han også, for å forandre på det Kjartan ser på som myter. Men dette var ikke siste gang han skulle bli omtalt av norsk presse. Sist det stormet rundt Fløgstad i media var da han ble plassert sammen med flere AKP (m-l) forfattere i det offisielle historieverket som ble utgitt i forbindelse med hundreårsjubileet for det frie Norge etter 1905. Fløgstad gikk så langt som å kalle forfatterne av verket for historieløse. Om dette sier han - Dette var det som blir kalt et kanonisk verk, det var et verk som skulle summere, på offisielt vis, opp det forrige hundre året. Og der stod det da at noen forfattere var blitt preget av maoismen, altså marxsismen-leninismen, og der står altså jeg nevnt som marxsist-leninist noe jeg ikke var, tvert i mot, jeg er marxsist og i sterk opposisjon til de andre nevnte som jeg ble kritisert og utskjelt grundig av. Dette synes jeg var opprørende, og tok til gjenmæle mot å bli satt i det selskap, sier han.


Det at Kjartan Fløgstad er marxsist skinner tydelig igjennom i bøkene hans. Men Fløgstad er ikke som alle andre marxsister, han har nemlig ikke helt troa på revolusjon. I alle fall ikke revolusjon i form av voldelig omveltning av samfunnsforholda i vesten i dag, som han så fint forkarer det selv.

Dette er kanskje grunnen til at han fortsatt er marxsist og ikke ”hoppet av” på begynnelsen av 80-tallet, fordi han ikke har trodd på den revolusjonen det ble kjempet for på 70-tallet? Han forteller videre - Jeg er demokrat på den måten at det må være et folkeflertall bak radikale forandringer i samfunnet, jeg tror ikke på ideen om en liten avantgarde som skal representere arbeiderklassen eller folket, det gjelder i alle fall i vesten. Om det gjelder den tredje verden er jeg litt mer usikker. I latin-Amerika som er en verdensdel jeg kjenner rimelig godt, der har jo nærmest revolusjonære politikere blitt valgt med stort flertall til å styre staten de siste åra. Så den politiske revolusjonen som kan skje må ha et grunnlag i at et stort flertall er enige om at her må noe forandres!

Det er nok en god del Kjartan Fløgstad mener må forandres, og også mye som må forstås. Men her er det litt lettere, i følge Fløgstad er nemlig musikk en ypperlig måte å forstå på.

Han har tidligere uttalt at for å forstå samfunnet der maktforskerne kommer til kort kan man høre på musikken til Jokke og Valentinerne, Elias Akselsens musikk er også en fin vei til forståelse. I alt, musikk er svært viktig! Det er nok derfor Kjartan har jobbet med musikk sjøl også. –Jeg har jo skrevet noen sangtekster, i tillegg til  at jeg har vært så heldig å få samarbeide med mange musikere av ymse slag. Altså både fra avantgardiskisk moderne musikk til pop-rock. Jeg har for eksempel turnert med en norsk bandonjonist, altså en som spiller tangotrekkspill. Jeg har gjendiktet argentinsk tango, det gjør jeg sammen med han da. Summasummarum har populær musikken, særlig, spilt en veldig stor rolle i mitt liv og i mine bøker. I Grand Manila er det et langt kapittel om et musikalsk vidunderbarn som heter Janne Angelicka og hennes musikalske karriere. På spørsmål om det er noen sjangere eller artister som skiller seg spesielt ut, svarer han -Det er jo det, jeg ble først klar over den moderne musikken da Elvis Presley slo igjennom. Jeg har på en måte vokst opp med Elvis som inngangsport til populær musikken, og som bakgrunn for alt som har skjedd seinere. Det begynte med at jeg oppdaget rikdommen i den amerikanske populærmusikken. Og så har jeg mer og mer klart å forstå at det også har vært mye norsk musikk som er like bra, atlså fram til Jokke og Elias Akselsen i dag, som jeg har nevnt tidligere.


Kanskje kunne Kjartan Fløgstad livnært seg som musiker, eller kanskje som arkitekt? Han begynte på arkitekt- studier i Trondheim, men sluttet tidlig der. Likevel viste det seg at det han hadde lært ikke var helt glemt da han skrev en bok om det norske arkitektfirmaet Snøhetta. Forfatteren sjøl er glad for at det ikke er arkitekt han ble. - Jeg tror jeg ville blitt en middelmådig arkitekt, som sikkert hadde vært litt misfornøyd med jobben og sannsynligvis skrevet på en roman på fritida. Sier han og smiler.

Vi her på Tranby er også veldig glade for at det var forfatter han ble! Hadde Kjartan Fløgstad blitt noe annet, ville vi ikke bare gått glipp av en rekke glimrende bøker, men også et veldig lærerikt og inspirerende forfattertreff!

Av: Oda Kyrkjerud
Flere saker fra arkivet

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Jan Kjærstad på Tranby

Oda Kyrkjerud, 10. klassing på Tranby med dypintervju av forfatteren

Karsten Alnæs på Tranby

Fredag var det igjen forfatterbesøk i biblioteket på Tranby skole.

Intervju med Thorvald Steen

Skrevet av Kjersti Sofie Halvorsen Løvåsdal 9. klasse Tranby skole

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Gert Nygårdshaug til Tranby bibliotek

Fredag 20. oktober blir det gjensyn med forfatteren Gert Nygårdshaug på Tranby bibliotek. Sist han var der på forfatterbesøk var 20. april 2000

- Den mest kjente av dem er uten tvil Hans Chr. Heg

Hvorfor har ikke flere fått med seg betydningen til Hans Chr. Heg, den liungen som sammen med Sankt Hallvard trolig er den best kjente utenfor kommunen?

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Laguna Beach, fantasi eller virkelighet?

I sin niende petit om steder han har et spesielt forhold til, er Knut A. Andersen denne gang innom en by han første gang møtte i bokform og ventet mange år med å besøke. Besøket fikk uventede konsekvenser.

New York, New York

I ukens petit reflekterer Knut A. Andersen over sitt første møte med New York, en by han kom til ved en tilfeldighet og som han har besøkt fra tid til annen i de etterfølgende innpå førti årene.

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Godt besøk og god stemning

Ansatte og frivillige i Liers menigheter gjør en stor innsats for å skape trivelige møteplasser. I går dukket innpå 50 opp på Tranby menighetshus.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Nytt familiemedlem i høst?

Fem av de 25 ungdommene som har vært samlet på Ål denne uka mangler vertsfamilie, sier Cecilie Jacobsen i AFS, Norge til Liernett i dag

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Dyrere mopedopplæring

Er tiendeklassingene Rebecca Eilevstøl (tv), Simen Solberg og Tuva Hornstuen Bekken, her med veteraninstruktør Odd Oulie, de siste som får en svært rimelig opplæring?

Altmuligkvinnen

Kontrastene er store i Ellen Xylanders liv.

Den beste sommeren er nå

Ukens petit av Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Kjartan Ruud hedret

An "Englishman" blant liunger.

Ukas petit

Velstand og søppel Skrevet av Thorvald Lerberg

Sweden Rock Festival 8.-10. juni 2006

Sol, sommer og øl, men viktigst av alt; masse god musikk! Vi har vært på Sweden Rock Festival 2006!

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

- Ha det, Norge!

Denne helgen reiste 200 AFS-utvekslingselever fra hele verden hjem til sine hjemland etter et innholdsrikt år i Norge.

Brit Bildøen på Tranby

Forfatteren, Brit Bildøen, var fredag på besøk hos niendeklassingene på Tranby. Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen har som vanlig intervjuet forfatteren

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

The Sylling Name in History

World Wide Web og moderne teknologi tar i mange tilfeller over for de tradisjonelle bøkene i bokhylla, men Internett åpner også for nye løsninger.

Betraktninger over ei bok jeg ikke har lest

18- årig sambygding med i utryddelseskrig

Bokmarked på Frogner Menighetshus

Boka er død- leve boka

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Krig er ei det beste, men …..

Lier og Drammens bokhandlere bør sikre seg denne boken før julehandelen.

Med Grimsrud på Rørosbanen

”Mitt eventyrlige Lier” er en av flere bøker Per Grimsrud har skrevet med forellinger, dikt og eventyr fra Lier

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Morten Hammerseng og Marius Midtskogen fra Babylotion har statet soloprosjekt

Akustisk musikk fra de to vokalistene fra Drammensbandet Babylotion, og en kassegitar sendt fra gudene. Melodiøse perler. ikke noe mer, ikke noe mindre. Låtene bukter seg i samme landskap som Big Bang, Dave Matthews og Thomas Dybdahl og har for vane å sno seg inn i hjerterota.

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Sidrumpa blikkboksmusikk

Lier Janitsjar og Lierskoven dramatiske selskab inviterte fredag kveld til jubileumskonsert på Lierbyen skole. I anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen og Lierdagene hadde de laget et show som presenterte norsk og svensk musikk side om side.

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.

En siste julegave til deg selv

”Fortellernes marked” Gert Nygårdshaug oppgjør med religionen. "Sannhetens ord blir den falske kirkes død"

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

Espen Haavardsholm på Tranby – revolusjonær med myke kanter

-Har noen av dere hørt om Espen Haavardsholm? Ingen? - Jo, var ikke det han forfatteren som var her på fredag? -Nei, vi har ikke lest noe av han Men han leste fra ei bok da han var her, Roger gul het den visst og dessuten fikk vi høre fra noen noveller.

Pressekonferanse George Thorogood

torsdag 6. juni 2006

Ville til Lier

I Lier, som turister vanligvis ikke opplever som annet enn et par gjennomfartsveier, er en buss full av interesserte norsk-amerikanere et gledelig unntak.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

"Ich bin ein Berliner"

I 2009 minner Lierbyen på en måte om det Berlin jeg møtte i 1963, skriver Knut A. Andersen, som fortsetter sin rundtur til byer og steder han, av forskjellige årsaker har et spesielt forhold til.

Ville høre om kjente liunger

I Minneapolis fikk Bjørg Henriksen (bildet) fra Egge og et hundretall andre norsk-amerikanere høre om tre av de mest kjente liungene.

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Vestlandske kristenfundamentalister

Hvilken historie ville du ha valgt? Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling.

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Syttende mai i det norske Amerika

- Å høre ”Ja vi elsker” og ”No livnar det i lundar” på norsk i en kirke bygget av liunger langt inne i Amerika er en sterk og vakker opplevelse.

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Hjem til Lier etter hvert

Men det kan ta tid før Thomas Sørum vender hjemover etter suksess på det andre året i Haugesund og som toppet seg med nedsablingen av Viking sist helg, og på søndag er Rosenborg motstander--

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Klar for sosionomstudier

Det nærmer seg seks år siden Nan Kyi Aye Shwe (29) fra Burma landet på Gardermoen med mann og to små sønner-

Verden er ikke den samme lenger

Jeg la meg utenfor Schengen, og våknet opp godt innenfor. Snakker om dårlig vakthold.

This is Eastbourne 2008

I nesten 40 år har Ruuds språkreiser holdt på! Kjartan de Lange Ruud leder fortsatt an sammen med Thorvald Lerberg, som har vært med i fem år. I Eastbourne er det flere engelskmenn som hjelper til, blant dem læreren,Victoria.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Null musikk for den yngre garde

Leserinnlegg av Lars Einar Johansen

Burmesere i Lier

Nå er vi solidariske med burmesiske sambygdinger

Vigdis Hjorth tilbake på Tranby bibliotek.

For tre år siden gjestet hun biblioteket og begeistret både lærere og elever. Nå var det tid for å gjenta suksessen. Lektor Lars Kolle i samarbeid med David Rivelsrud og biblioteket gjorde som vanlig de nødvendige forberedelsene. Konferansier og underholdere ble plukket ut blant elevene. Dermed var alt klar for en populær forfatter med talent for skuespilleri.

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Vår mann i verden

Lørdag formiddag var utenriksminister Jonas Gahr Støre på Liertoppen, i selve symbolet på den eneveldige blå- røde maktutfoldelsen i Lier på slutten av forrige århundret

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Bra bok

Unge anmeldere skriver på Liernett

Lars Kolle

Dugnadsarbeider på bokmessa i Lierbyen, stedet der livsvisdommen går til spottpris.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Liermann har skrevet Norges beste bok

Gert Nygårdshaug fra Lier har i følge en folkejury skrevet Norges beste bok

Blomster til Knut A. Andersen

Å gi Knut A. Andersen en blomsterbukett er en tidkrevende oppgave. Når han endelig får den, har du en følelse at han skulle hatt to.

Agurktid

Som tilbehør til en herlig, nystekt ørret nøt min familie og jeg i dag en like herlig agurksalat.

Varme følelser for hverandre

Ukens petit: - Det sitter to unge mennesker på benken foran meg.

Minneord: Stian Søderholm

Det vil alltid være en stol som står tom når familien samles ---

Jeg klarer det sjøl

Ukens petit er skrevet av Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Takk for turen

Lærere og reiseledere på årets språkreise til Eastbourne takker for turen

Ukens petit: Malaga

På sin rundtur til steder han har et forhold til, er Knut A. Andersen denne gang innom Malaga, der han er mer opptatt av tid enn av solskinn.