Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8fbedd97b24e88fbad5005ec5e4ddc12

St. Hansfest på Lyngåsåsen i 1871

Blant Lier Historielags mange klenodier er en avskrift av en dagbok som Magnus Jørgensen Øksne skrev i årene 1865-1873. Her fortelles det blant annet om en St. Hansfest i 1871.

Skriften er tydet dels fra gotisk, og skrevet ned av Anders Eriksrud i 1983, en av hans etterkommere. Store deler av boka er sterkt personlig og bare beregnet for etterslekten hans. Men den inneholder også mange skildringer fra dagliglivet; opplysninger fra en tid som er lite kjent. Vi får blant annet vite at det eksisterte et hornorkester i Lier allerede i 1871.

Her er et utdrag fra en fest på Lyngåsåsen i 1871

”St. Hans Dagen var en stor Folkefest arrangert på Lyngaasaasen. Hofgaard stred meget for at faa denne Fest i stand, da han ønskede at den simple Mand skulde faa overvære den og for at de mere Velhavende ikke ere for gode til at holde Selskab med dem, og for at bibringe dem lit mer Agtelse for sig selv og sin Stand. Men dessverre, Målet ble nok halvt Forfeilet, Thi det den Simple Mand saa af hvad han burde efterligne var lidet, hvorimod Udskeielserne vare mange. Man havde nemlig provianteret selv, hver for sig, og da tager man som oftest for meget.

Festen begunstigedes at det Smukkeste Veir. En utallig mengde Mennesker havde samlet sig. Talerstol var opreist, og denne blev brugt først af Hofgaard, dernest af Aa. Tveten, Sørum, Hans Helgerud, Lars Hellum m. fl. Sørum havde også skrevet en sang i anledning Dagen. Liers Hornmusikk var fultallig samlet. Der var endog 3 Foreninger samlet. En ny Kasse var indkiøpt af Bestyrelsen og i denne Kasse samledes omtrent 8 spd, som Formanden, Hr. Hellum sagde skulde anvendes til nye Noder for Foreningen. Vi haver imidlertid brugt Pengerne til Afdrag på vaart Laan for Instrumenterne.

Festen var morsom og havde været ennu mer morsom havde ikke det stygge Brendevin været saa rikelig til stede. At danse, synge og høre humoristiske Taler, en behagelig Sommerdag mit ude i en syndig Birkelund, på en Haug med Udsigt over den skjønne Lierdal og i Samfund med Bygdens smukke Damer – maa vel efter mit Skjøn vær en Festdag i ens liv.”

Kommentar

Vi er kjent med at det har vært hornorkestre i Lier i siste del av 1800-tallet i kretsene Brastad, Sylling og Hennum (Tranby), men orkesteret Magnus forteller om har vært ukjent for oss. Det kan trolig ha vært en sekstett eller oktett av messiginstrumenter.

Magnus nevner ikke hvem som var med i korpset. Men et annet sted i dagboka får vi vite navnet på noen av dem: Magnus Øksne, Per Helgerud, Reinhart Helgerud, Gabriel Helgerud, Elling Egengen og A. Helgerud.

Orkesteret spilte ofte til dans i private selskaper, for eksempel i brylluper.

Kilde: Dagboksnotater skrevet av Magnus Jørgensen Øksne i årene 1871-1872. Lier Historielags arkiv (ikke til utlån).
Denne teksten stod opprinnelig på trykk i Lier Historielags årbok 2010.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode