Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ab461e341a1c2bd44f85c7730e85cd41

Hva er ekte lykke?

Dag Åsbjørn Johansen gjester Filosofisk kafè på torsdag.

Filosofen Dag Åsbjørn Johansen har studert ved "L'Abri Fellowship" og "Francis Schaeffer Foundation". Hans fagkrets omfatter: filosofi, teologi, naturvitenskapelige emner, psykologi, historie, idehistorie og samfunnsvitenskapelige emner.

Han har siden 1990 jobbet som foredrags- og kursholder i egen regi og ved kveldsskoler, folkeuniversiteter og ved det internasjonale studiesenteret L'Abri.

Johansen skriver på nettsiden sin, www.filosofen.no at «vi er alle født med evnen til å undre oss over tilværelsen, tenke og stille spørsmål. Sånn sett er vi alle filosofer! FILOSOFEN hjelper deg å avdekke fakta ved å stille de rette spørsmålene og bidrar med livsviktig INFO og VERKTØY for alle som ønsker å finne ut mer om livet og virkeligheten.»

Johansen tar utgangspunkt i «salighetsprisningene» i Bibelen og i en bok skrevet av komikeren John Cleese og hans psykiater Robin Skynner: "Life and how to survive it". Boken er at resultatet av forskningsprosjekter, i England og Amerika, på enkeltpersoner og familier som fungerer eksepsjonelt bra i forhold til seg selv, andre og universet forøvrig (av Skynner litt humoristisk kalt "mentale gullmedaljevinnere"), altså folk som ser ut som de har løst gåten angående hva ekte lykke går ut på. I en morsom, men samtidig seriøs dialogform gjør de rede for hva som kjennetegner disse lykkelige og optimalt fungerende personene og familiene.

Tanken bak Skynners form for psykiatri, er at man kan jobbe med å bli "bedre" ved å iaktta de "beste" i motsetning til det som er vanlig innenfor psykiatri. Det merkelige med det meste av psykiatrien er at den er fullstendig basert på studie av folk som feiler et eller annet - som har problemer, og på den måten faktisk er med å hindre folk i å bli lykkelige.

Skynner hevder at: «Hvis du ønsker å skrive en bok om hvordan man maler, spiller sjakk eller blir en god leder, ville du starte med å studere folk som var flinke på disse områdene".

Du kan ikke forvente bra salg ved å utgi en bok med tittelen:  «Play championship golf by learning the secrets of the worst twenty players in the world.»

Forrige artikkel:Årets store loppemarkedNeste artikkel:Kjørte ned hekk og gjerde
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode